Sportovní hala

možnost pronájmu haly bez sociálních zařízení v OA

možnost pronájmu jednotlivých kurtů (hřišť)

možnost rozlišení poplatku podle počtu osob

Sportovní hala zůstane s účinnosti

od 13.03.2020 až do odvolání uzavřena.

 

Sportovní hala

Sportovní hala na ulici Kollárova ve Veselí nad Moravou je po rekonstrukci, a od 15.6.2014 je opět k dispozici všem zájemcům o sportování. Kolaudace byla provedena v květnu t.r. v plánovaném termínu, stejně jako ostatní etapy rekonstrukce. Jediný termín, který se prodlužoval, byl termín ukončení základní rekonstrukce, a to z 31.3.2014 na 30.4.2014, protože však současně probíhala plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení, bylo toto prodloužení nepodstatné. Rekonstrukce sociálního zařízení proběhla v řádném termínu, stejně jako renovace samotné palubovky. Nyní se provádí poslední úpravy, které vytvoří tři volejbalová hřiště a umožní tak využití haly např. k pořádání volejbalových turnajů.

 

Základní rekonstrukce sportovní haly proběhla v období od září r.2013 do dubna r.2014 a vyřešila mj. zásadní problémy, které by do budoucna znemožnily užívání haly, především opakující se zatékání do haly, nedostatečné osvětlení, vadný topný zdroj a obsah azbestu v podhledu. V rámci stavebních úprav byl objekt haly kompletně zateplen (střecha, obvodové zdivo včetně štítů), byly vyměněny všechny otvorové prvky, klempířské prvky, hromosvod. Uvnitř haly byla provedena kompletní výměna elektroinstalace včetně osvětlení a nový podhled, který zároveň řeší lepší akustiku haly. Pro vytápění a větrání haly byl instalován nový zdroj tepla (tepelné čerpadlo a nová jednotka vzduchotechniky včetně rozvodů). Těmito opatřeními došlo k podstatnému vylepšení objektu haly z hlediska energetické náročnosti. Zateplení střechy a instalace zavěšených podhledů si vyžádala statické řešení v podobě mikropilotů, které kromě své statické funkce daly sportovní hale nový zajímavý vzhled.

 

V další etapě byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, která vytvořila zázemí  pro vozíčkáře, a zároveň byl maximálně využit daný prostor pro zvýšení kapacity stávajícího sociálního zařízení. Další etapou byla renovace palubovky, spočívající v kompletním přebroušení celé plochy, nové lajnování a lakování kvalitním lakem.

 

K 1.6.2014 jsou v platnosti nové ceníky (viz webové stránky spol.VESBYT), které zavádějí tři nové prvky: Jednak je to možnost pronájmu haly bez prostorů (šaten a sprch) v obchodní akademii, a dále možnost pronájmu jednotlivých kurtů (hřišť), čili možnost např. pronájmu pouze jednoho hřiště na volejbal, a dále rozlišení poplatku podle počtu osob; vše je patrné z ceníku. 

 

 

                    

 

„Přijďte si zasportovat do zrekonstruované sportovní haly“